Länkar

NyföretagarCentrum

NyföretagarCentrum ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – kostnadsfri rådgivning. Vi har erfarna rådgivare som hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller vad du vill som rör ditt företagande.

Ronneby Kunskapskallan

Till Ronneby Kunskapskälla kommer privatpersoner, anställda eller företagare för att mötas och studera, enskilt eller i grupp.

Vi erbjuder studieanpassade lokaler, referenslitteratur, teknisk utrustning samt vägledning och stöttning.